En stor takk til DnB Sparebankstiftelsen som har støttet oss for andre gang.
Denne gangen fikk vi kr. 350.000 til
nytt tak på Grendehuset vårt.